logoBIP gov  herb
Stona Główna
 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z

 2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z

 3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z

 4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z

 5. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach - PKD 81.10.Z

 6. Pogrzeby i działalność pokrewna - PKD 96.03.Z

 7. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody - PKD 91.04.Z

 8. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z

 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z

 10. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z

 11. Niespecjalizowane sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z

 12. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z

 13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.20.Z

 14. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana - PKD 96.09.Z

 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z

 16. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z

 17. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z

 18. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z

 19. Działalność gospodarcza związana z zagospodarowaniem terenów zieleni - PKD 81.30.Z

Udostępniony: 28 kwiecień 2021 Poprawiono: 13 marzec 2024
Wytworzony przez: Janusz Graczyk Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 214
Wersje:
2024-03-13 07:35:28 Administrator
2024-03-13 07:34:48 Administrator
2024-02-09 09:44:21 Administrator