Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Przedmiot działalności


 1. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z
 2. Zbieranie odpadów niebezpiecznych - PKD 38.12.Z
 3. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.21.Z
 4. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z
 5. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
  - PKD 81.10.Z
 6. Pogrzeby i działalność pokrewna - PKD 96.03.Z
 7. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody - PKD 91.04.Z
 8. Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z
 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 10. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - PKD 52.21.Z
 11. Niespecjalizowane sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.21.Z
 12. Pozostałe sprzątanie - PKD 81.29.Z
 13. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  - PKD 45.20.Z
 14. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie klasyfikowana - PKD 96.09.Z
 15. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
 16. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z
 17. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z
 18. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z
 19. Działalność gospodarcza związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  - PKD 81.30.Z
Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 28.04.2021, 13:33
Dokument oglądany razy: 1 809
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.03.2020