Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Status prawny


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie jest spółką prawa handlowego.
100 % udziałów własnościowych w Spółce posiada Gmina Miejska Konin.

Spółka została utworzona na mocy:

  • Uchwały Rady Miejskiej w Koninie Nr 213 z dnia 15.12.1992 r.
  • Uchwały Zarządu Miasta Konina Nr 24 z dnia 23.12.1992 r.
  • Aktu Założycielskiego – Rep. A Nr 8027/92 z dnia 23.12.1992 r.
Spółka została w dniu  13.05.2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000019516.

Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 25.03.2020, 07:43
Dokument oglądany razy: 2 667
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 18.03.2020