Organy Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia . Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: fff

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są : 

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd'

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :

  1.     zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 17.03.2020, 14:05
Dokument oglądany razy: 223
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.02.2020